Weerbaarheid en sociale vaardigheid op maat voor uw kind

Stevig in het leven staan, lekker in je vel zitten, meer zelfvertrouwen hebben, grenzen durven aangeven en erkennen. Kortom; het gevoel hebben dat je de situatie de baas bent.

In de training gaan we aan de slag om de weerbaarheid en de sociale vaardigheden van uw kind te versterken. Dit zal tot gevolg hebben dat uw kind meer zelfvertrouwen en een positiever zelfbeeld gaat ontwikkelen.

Zo zal er bij het versterken van de weerbaarheid onder andere gewerkt worden aan: krachtig staan, houding en uitstraling, omgaan met grenzen en omgaan met groepsdruk.

Bij het versterken van de sociale vaardigheden zullen onder andere onderwerpen als: laten merken dat je luistert, samenwerken, omgaan met kritiek en pesten aan bod komen.

Gedurende de training worden de kinderen bewuster gemaakt van hun eigen manier van reageren. Het gedrag dat een kind laat zien is niet voor niets zo. Als een kind gepest wordt, stil of stoer is of juist meeloopt, dan heeft het kind daar een reden voor. Hier kan alleen het kind zelf iets aan veranderen. Kinderen zullen gaandeweg de training ontdekken dat er andere mogelijkheden zijn om te reageren op bepaalde situaties, dan dat ze gewend zijn.

In de YOU GOT POWER training is bewegen het middel om de kinderen te bereiken. Het is een toegankelijke en plezierige manier die veel kinderen zal aanspreken.